top of page

Trdno stojite za dobro uporabniško izkušnjo bralcev vaših vsebin, besedil in oglasov?

Vsi dobri prodajalci, tržniki ali managerji vedo, da je izkušnja uporabnika tista, ki odloča o tem, kakšno bo kupčevo nadaljnje ravnanje. Ob stiku z vašim podjetjem (poslovalnica, spletna stran, prodajno osebje, oglasi, katalogi...) se namreč kupec zavedno in tudi nezavedno odloča, ali je izkušnja prijetna ali ne, pa tudi ali je zanj koristna ali ne.

V dobri uporabniški izkušnji leži ključ do svetega grala prodaje. Enako velja za vaša besedila. Tista, ki so slaba, nekakovostna, nekonsistentna, nejasna in nezanimiva, pomenijo slabo izkušnjo za bralca in ne vodijo do naslednjega koraka. Dejstvo.

Tržniki razmišljajo o tem, kakšna je izkušnja uporabnika, delajo analize, spremljajo mnenja kupcev v anketah, iščejo pokazatelje, ki kažejo na šibke tokčke in ki bi jih lahko podjetje v prihodnosti izboljšalo. Tržniki morajo skrbeti tudi za to, da podjetje na svojih spletnih straneh, družbenih medijih in v oglasih dovolj jasno sporoča vrednost svoje ponudbe in tiima. Toda, ker za vsebine, besedila, oglase navadno skrbijo izbrani strokovnjaki (pisci ali zaposleni, ki so vešči pisanja), morajo biti tudi tržniki in prodajniki pozorni na nekaj pomembnih zakonitosti v vsebinah (besedilih, oglasih, sporočilih, člankih, blogih...), ki tlakujejo pot za dobro uporabniško izkušnjo.

· POZDRAVLJEN, KUPEC! ... (S)poznajte svoje kupce Naredite profil kupcev, segmentov, opazujte njihove nakupne navade, pa tudi, kaj jim krati 'veselje do nakupne odločitve', kadar gre za vaša besedila, objave in oglase. Opazujte tudi, kako se premikajo po vaših vsebinah (kaj preberejo, kaj kliknijo, kako se odzovejo), skratka – spremljajte njihovo 'pot'. Ko jih boste bolje spoznali, boste veliko lažje pripravili najboljše vsebine za njih. In ker je glavni cilj copywritinga ustvarjanje povezave z bralci (in preoblikovanje bralcev v potencialne kupce), je nujno, da v besedilu veste, komu pišete, koga in kako nagovarjate.

· KISS – Keep it smart and simple! Tako kot vse v življenju, naboljše stvari so enostavne. Naj bo tudi besedilo enostavno, vendar kakovostno. Naj deluje. Ni dobro, če ga boste napisali dolgovezno ali premalo jasno, morda s presvetlimi črkami na presvetlo podlagi, uporabljali preveč barv in podrli hierarhijo informacij na strani, ali pa funkcionalnost povsem podredili estetiki (na primer mali fonti, ki ga 80-odstotkov bralcev sploh ne more dobro prebrati). Raje kaj odvzemite, da bo besedilo sporočilno jasno, neposredno, predvsem pa mora imeti pred sabo cilj – generirati mora oglede, obiske, objave, izjave, t.i. leade in najpomembneje – voditi k nakupu. Z enostavnostjo se postavljajte tudi pri uporabi različnih tipografij, različnih velikosti slik, naslovov in tudi različnih stilov naštetega. Besedila naj bodo berljiva in vidna.

'Če ne morete enostavno razložiti, potem vsebine še ne razumete povsem dobro.' (A. EInstein)

Besedilo boste napisali učinkovito takrat, ko boste odlično poznali vsebino, o kateri pišete.

· Najpomembneje pride na VRH in na KONEC Čeravno obstajajo različna besedila za različne priložnosti, pa je novinarska tehnika precej dobra. Na vrh boste postavili najbolj vredno informacijo in na njej zgradili domiselno oblikovan naslov ter podnaslov. Oba imata garancijo ogleda – brez izjeme! Več o sprožilcih navdušenja v naslovih in besedilih si lahko preberete tu. Najboljši pisci namenjajo 50% svojega časa oblikovanju naslova in uvodnih 50 besed. Ti so ključ do nadaljnjega branja. Osrednji del besedila predstavite tako, da bo konsistenten v obliki in da bo imel dramaturški lok, kot ga uporabljajo v gledališču; da bo pojasnjeval naslov in povezovalno bralcu odstiral, korak za korakom, bistvene elemente obljube, skrivnosti ali provokacije v naslovu.

· Na pogled JASNO in VŠEČNO – nikakor ne dolgočasno Najsi gre za oglas, letak, spletno stran, facebook stran, opis na Wikipediji, v katalogu ali predstavitvi (pitchu), vedno velja, da jasnost in čista forma držita fokus bralca. Vendar pa je meja do dolgočasnosti zelo tanka. Zato pogumno izpostavite, kar je zanimivo, naj nekaj 'zaštrli' ven! Barva, krepko besedilo, odstavek, okvirček, misel – nekaj naj razbije red in vzdržuje pozornost. Vendar ne bodite pozorni zgolj na obliko, predvsem vsebina je pomembna. Tisto, kar je za bralca pomembno, kar rešuje njegovo ali njeno težavo, kar prinaša revolucionarne spremembe, kar olajša ali oplemeniti življenje bralca - bo zanj/o zanimivo.

· Besedila, oglasi, vsebine potrebujejo DOBER ZAKLJUČEK Bistveni motiv vsake vsebine je povezovanje s kupcem, ki vpliva na njegovo zvestobo in zaupanje. Ko ste dobro (udarno) v naslovu predstavili vsebino, jo v nadaljevanju kakovostno in simpatično predstavili, boste za zaključek vedno naredili sklep ter napisali poziv k nekemu dejanju - jasno in natančno. Bralce, ki ste jih prepričali, bodo vaši usmeritvi sledili. In v tej točki je pisec izpolnil svojo nalogo.

 

Ko boste svoje besedilo končali, ga čez nekaj časa ponovno preberite. Ob koncu zadnjega odstavka, se morate preprosto - dobro počutiti. Skozi enak proces bo šel namreč tudi vaš bralec. V kolikor imate možnost, besedilo dajte v pregled vsaj še nekomu drugemu, po možnosti ne piscu. Zanimivi so ti pogledi od zunaj! Vedno izveste kaj novega in vedno boste uspeli najti še kako izboljšavo.

Res drži, da je uporabniška izkušnja zlati ključ do svetega grala prodaje.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page